Nejen odmašťuje

Chemické látky, označované souhrnně jako poppers y mají v průmyslovém využití schopnost zejména dokonale odmastit a zbavit nečistot potřebné kovové výrobky. Při použití pro humánní účely je jejich působení dáno jejich chemickým složením, které při vdechnutí par způsobuje snížený obsah kyslíku v krvi. Ten pak má za následek nejen snížení krevního tlaku, ale i uvolnění svalstva, zejména hladkého, a také jisté obluzení mozku. To bývá někdy přirovnáváno k působení rajského plynu, dříve často užívaného při operacích k celkové anestezi.

V mozku a svalech

V mozku nedostatek kyslíku způsobuje stav změněného vědomí a navozuje také euforické pocity. Mimo to ještě prohlubuje emoční vnímání. To znamená, že prožitek emocí je mnohem intenzivnější, než za normálních okolností.

This entry was posted in Nezařazené and tagged . Bookmark the permalink.