Hodnoťte své podřízené účinně

Úkolem managementu a vedoucích pracovníků není zvyšování své odbornosti, ale vedení lidí ke zvyšování té jejich. Je to něco podobného jako vztah učitele a žáka. Učitel nemusí umět všechno, ale musí umět vést své žáky k vyšším výkonům a musí vědět, kde žáci najdou podrobné informace k danému tématu. Pak jejich práci a výkon hodnotí. A to ze všech možných úhlů pohledu. Stejně tak by to mělo probíhat i na úrovni pracovních vztahů a výkonů. K tomu Vám pomůže zpětná vazba, která dokáže zhodnotit Vaše podřízené účinně a kvalitně.

Způsoby provedení jsou různé

Zase můžeme použít vztah učitele a žáka. Hodnotícím faktorem je určitě známka, ale není to jediný prostředek k hodnocení. Daleko účinnější je hodnotící rozhovor s aktivní účastí obou stran. Získáte spoustu informací, o kterých jste neměli ani potuchy. Tím dostanete jiný náhled na člověka, kterého znáte jen od stroje a pod čísly jeho výkonu. Zjistíte jeho životní postoje, jeho vzorce chování, které jsou vyvolány třeba jen nevědomostí. Zamyslete se nad systémem komunikace ve Vaší firmě, nad potřebami a touhami svých podřízených, zajímejte se o své podřízené i z jiného pohledu, než jen toho pracovního. Budete překvapeni.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.